Barion Pixel

Találós kérdés következik: van adószáma, mégsem vállalkozó, ki ő? Az adószámos magánszemély, akikből az utóbbi időben egyre többen keresnek meg akár engem, akár különböző Facebook csoportokban kérdezősködnek.

Ha inkább meghallgatnád, amit tudnod kell, KATT IDE:

Tudom is, honnan lettek ilyen sokan!

Trend lett a NAV ügyintézői körében ezt a kategóriát javasolni a kevés bevételt elérő, de gazdasági tevékenységet végezni akaróknak. Ez engem felháborít! És az adótanácsadók, könyvelők többségét is!

Aztán ha jön a NAV revizor. és megállapítást tesz, lehet sírni, meg mondani, hogy a NAV mondta….Hadd meséljek valamit a NAV-ról:

Az ügyfélszolgálaton ülő hölgyek azt mondják, amikre oktatják őket…Tudom, mert én is voltam NAV ügyfélszolgálatos hölgy. Ők az adóügyi szakterülethez tartoznak és nem egyeztetik a mondanivalójukat a NAV ellenőrzési szakterülettel, ahol a revizorok ülnek.

Ez olyan, mintha egy termelő gyárban a pénzügyest kérdeznéd meg, hogy ugye jó a szalagról legördülő gyártott elem? Pedig ő nem a minőségellenőr!

Az adózásban amúgy is az óvatosság elvét kell követni, és semmi olyat nem csinálni, ami ellenőrzésen megbukhat. A magánszemélyek pedig sokszor úgy gondolják, ha adóznak, akkor nem lehet baj. Az adótörvények nagyon részletesen szabályozzák a kötelezettségeket. (az adózás trendjéről szóló törvény rögtön 9-et is említ belőlük-és az adófizetés csak egy…Meg kell nézni a mulasztási bírságokról szóló részt is!

Ennyi bevezető után nézzük kik azok az adószámos magánszemélyek. Attól mert van adószámuk, még nem vállalkozók. Merthogy a vállalkozó az, aki szerepel a vállalkozói nyilvántartásban, azaz az adószáma mellett nyilvántartási száma is van. Róluk egy egész külön törvény szól, ez a Evec törvény, a 2009. évi CXV. törvény.

E szerint:

„Magánszemély üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet”

Hoppá! Akkor itt mindenki egyéni vállalkozó, aki rendszeresen, nyereségszerzés céljából tevékenykedik?

Már csak azt kellene tudni mik ezek a definíciók!

Gazdasági tevékenység (szja, áfa törvény)=  a magánszemély a tevékenységet üzletszerűen, tartósan vagy rendszeres jelleggel folytatja, feltéve, hogy a tevékenysége ellenérték elérésére irányul vagy azt eredményezi és a tevékenység végzése független formában történik.

Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint az Evec törvény: aki nyereséget akar elérni, és ezért saját maga üzletel, tartósan vagy rendszeresen, az gazdasági tevékenységet végez.

Gazdasági tevékenységhez pedig kell az adószám.(néhány kivétellel)

Van a NAV-nak egy információs füzete, ami az áfaalanyokról szól és az áfa törvényt magyarázza. Mindenki, aki gazdasági tevékenységet végez, alapvetően áfaalany, max mentesítik őt az áfa alól. (néhány kivétellel)

Szóval ebben az információs füzetben fejtegetik:

„Az áfaalanyiságot eredményező gazdasági tevékenység egyik alapvető eleme az, hogy a tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres legyen. Az áfaalanyiságot eredményező gazdasági tevékenység összes feltételének nem kell együttesen fennállnia. Az ellenérték fejében végzett tevékenység akkor is lehet üzletszerű, ha az egyszeri, vagyis mindig vizsgálni kell az összes körülményt. Általánosságban azonban elmondható, hogy az egyszeri értékesítés nem eredményez áfaalanyiságot.”

A gazdasági tevékenység tehát:

$

vagy üzletszerű

$

vagy tartós

$

vagy rendszeres

$

vagy ezek kombinációja

$

nyereséget szeretne vele az ember elérni

$

ezért maga tevékenykedik

Ha az ellenérték fejében végzett, vagy azt eredményező tevékenység nem üzletszerű, de tartós vagy rendszeres, akkor az áfa szempontjából szintén gazdasági tevékenységnek számít, így adóalanyiságot eredményez, feltéve, hogy a gazdasági tevékenység egyéb ismérvei is fennállnak.

Az Áfa tv. sem az üzletszerűség, sem a tartósság, sem a rendszeresség fogalmát nem határozza meg, így ezek értelmezésekor a kifejezések köznapi értelméből, jelentéséből kell kiindulni.

Üzletszerűnek tekinthető, de nem feltétlen és minden esetben üzletszerű a tevékenység például,

$

ha az abból származó ellenérték a magánszemély megélhetésében, vagyoni, jövedelmi viszonyaihoz mérten nem elhanyagolható mértéket képvisel, a magánszemély bevételei között jelentős mértékű,

$

ha azt egy kifejezetten gazdálkodásra létrehozott személy, szervezet végzi ellenérték fejében, például egy cég, vagy egyéni vállalkozó.

Az üzletszerűség – mint az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenység egyik fontos feltételének – vizsgálatakor az értékesített tétel mennyiségét, az értékesítés körülményeit, esetleges előkészületeit, az életszerűséget stb. kell figyelembe venni.

Tartós vagy rendszeres tevékenységnél

$

nem feltétel, hogy az adott személy árréssel értékesítsen, az eladások ismétlődése már adóalannyá teheti az értékesítő személyt,

$

az áfaalanyiságot az sem befolyásolja, hogy azt az adott személy fő- vagy melléktevékenységként, vagy esetleg hobbiként folytatja az adott tevékenységet

Például, ha valaki a háztartásában feleslegessé vált tárgyait alkalomszerűen értékesíti (egy évben akár többször is), akkor ez az eladás nem eredményez adóalanyiságot. Egyértelműen gazdasági tevékenységre utal azonban, ha egy személy másoktól vásárol fel, gyűjt össze különböző használt termékeket – például ruhákat, konyhai eszközöket, bútorokat, hagyatékot – , és ezeket rendszeresen értékesíti például piacokon vagy online felületeken.

Az ellenérték elérése, vagy az arra irányultság

$

Az Áfa tv. szerint mindegy, hogy mi a gazdasági tevékenység célja vagy eredménye, az mindenképpen áfaalanyiságot eredményez, így az áfa rendszerében nincs jelentősége annak, hogy a gazdasági tevékenység ténylegesen eredményes, illetve jövedelmező-e.

$

Az áfa szempontjából tehát nem számít, hogy a ráfordítások milyen mértékűek, meghaladják-e a bevételeket vagy sem, az elért vagy elérni szándékozott ellenérték még veszteség esetén is megalapozhatja az adóalanyiságot, ezáltal áfaköteles lesz a tevékenység.

Nem független formában végzett gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot az a tevékenység, amelyet

$

munkaviszonyban,

$

munkaviszony-jellegű jogviszonyban, vagy

$

olyan munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban végeznek, amelyben – a jogosult irányítása és felelőssége mellett – a kötelezett alárendelt helyzetben van a tevékenység eredményének, díjazásának, valamint egyéb feltételeinek és körülményeinek meghatározásában.

Azt gondolom, hogy az adószámos magánszemélység eldöntése egy nagyon szubjektív kategória, egy megfoghatatlan adójogi fogalom. Én nem szoktam javasolni, csak az ingatlan bérbeadóknak ezt a lehetőséget.

Ha a fentiek ismeretében Te adószámos magánszemélynek tekinted magad, itt a következő probléma:

Az szja törvény minden bevételt (jövedelmet) kategorizál.

Amikor nem munkáltatótól, kifizetőtől kapsz jövedelmet, hanem önállóan szerzel, az az ún önálló tevékenységből származó jövedelem.

Önálló tevékenység például:

$

a megbízás,

$

a választott könyvvizsgálói tevékenység,

$

az európai parlamenti, a helyi önkormányzati képviselői tevékenység,

$

ingó és ingatlan bérbeadás,

$

a magánszálláshely-szolgáltatás,

$

a lábon álló termés értékesítése,

$

az ingatlan és az ingó eladásából származó jövedelem, ha az gazdasági tevékenységként történik.

Nagyon gyakran önálló tevékenység bevételeként vallják be az adózók a magánszemélyként számlázott bevételt. Merthogy az adózás nagyon egyszerű: a bevételből le kell vezetni a jövedelemet. Ehhez 2 módszer is adott:

1. 10%-os költséghányad alkalmazása: ilyenkor a bevétel 90%-a a jövedelem. Adózni mindig a jövedelem után kell.

2. Vagy tételesen elszámol a költségekkel, úgy, hogy minden költségről kér számlát. Ilyenkor a bevételből levonva a költségeket megkapjuk a jövedelmet, ami után 15 % szja-t befizetnek.

Az édeskevés, hogy befizeted az szja-t: szabályszerű számlakiállítás, előírt formátumú nyilvántartásvezetés, adóelőleg befizetése negyedévenként, bevallás-ezek mind külön kötelezettségek, amik mulasztása bírságolható.

És szocho is terheli ezt a jövedelmet! A jövedelem 13%-át kell megfizetni, de a szochónak van egy plafonja, ami a minimálbér 24-szerese. Ezt, ha teljes munkaidőben dolgozol, valószínűleg el is éred.

De ha teljes munkaidőben dolgozol, az átalányadózást választó egyéni vállalkozóként nem terhel Téged járulék és adófizetés a minimálbértől függő szja mentes értékhatárig, ami 2023-ban 1, 392 M Ft-os jövedelmet jelent! Lehet teljesen legálisan 8 órás munka mellett egyéni vállalkozóként alacsony jövedelmet keresni, hogy nincs adó-és járulékterhe. Persze, ehhez kell egy könyvelő, aki havonta 15-25 ezer Ft-ba fog kerülni. (legyen gyanús, ha valaki ennél lényegesen olcsóbb…)

Tételezzük fel egy hónapban 100 000 Ft bevételt szereztél hobbitermékeid eladásával és adószámos magánszemélynek definiáltad magad. (azaz egy évben 1,2 M Ft bevételed lesz)

10%-os költséghányad levonásával, az adó alapja 90 000 Ft, aminek az adója 13 500 Ft.

Tételes költségelszámolást csak akkor válassz, ha 10%-nál magasabb a számlával igazolt költséged.

Ha van 8 órás főállásod, és mellette egy átalányadózásban működő EV-d, nincs adód és járulékod ekkora bevétel mellett, de javasolt a könyvelő, ami havi 15-25 e Ft.

Ha van ugyan főállásod, de pl 4 órában dolgozol, nagy a valószínűsége, hogy szocho-t is kell fizetned, ami 13% és 11 700 Ft a szerzett jövedelem után.

A 100 000 Ft-ból ekkor nálad marad 74 800 Ft.

A legegyszerűbb adózási módban, főállású katás egyéni vállalkozóként, aki csak magánszemélyeknek értékesít (4 órás munkaviszonyban) 50 ezer Ft-ot fizetsz, így 50 ezer Ft marad a zsebedben.

 

A fenti példák általánosan kívánják bemutatni a különféle módszereket, nem helyettesítik a személyre szabott adótanácsadást.

Ha szeretnél konkrétan a Te ügyedről beszélgetni, válassz egy Neked megfelelő időpontot (akár vállalkozásindítási tanácsadásra):

katona-melinda

Köszönöm, hogy elolvastad.

Katona Melinda vagyok, regisztrált adótanácsadó, ex-NAV-os, coach, tréner.

Ha tetszett a cikk, kérlek, oszd meg másokkal is.

Ha szeretnél többet olvasni a témában, iratkozz fel a hírlevelemre!

Az információ hatalom: aktuális információkat küldök Neked, így elsőkézből értesülsz az adóügyeidet érintő dolgokról.

Nem spam-elem tele fiókodat, havonta 1-2 levélre számíthatsz.

Tudod, hogy van egy segítőd az adózásban, hozzám bátran fordulhatsz! Nincs rossz kérdés, csak fel nem tett kérdés!

.